Λεωφ. Μεσόγης 17, Πάφος 8280, Κύπρος
PRIME - PROVIDENT PLUS

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο συνεδεμένο με Μονάδες Επένδυσης

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο συνεδεμένο με Μονάδες Επένδυσης - Top Insurance
Group Pension Plan linked to Investment Units | Ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που συνδέεται με επενδυτικά μερίδια

Η επιχείρησή σας, αποτελεί τη δεύτερη σας οικογένεια.

Είναι ο χώρος που εκφράζετε, μέσα από το όραμά σας, το ταλέντο και τη δημιουργικότητά σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της, είναι η δημιουργία μιας δυνατής ομάδας γύρω σας, η οποία θα σας στηρίζει στο να εντοπίζετε ευκαιρίες, θα υλοποιεί ιδέες και θα σας βοηθά σε κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα προόδου.

Με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ΡΡ+ της Ρπηβ Ασφαλιστικής, εξασφαλίζετε τις συνταξιοδοτικές ανάγκες των εργαζομένων στην επιχείρησή σας, με κόστος απόλυτα προσαρμοσμένο στα δικά σας δεδομένα.

PROVIDENT PLUS Employee

Ο Εργαζόμενος

Σύμφωνα με τον κλάδο στατιστικής (Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) το μέσο ποσό σύνταξης το 2018 ήταν στα 740 € (9.620 € ετήσια) ενώ κατά την ίδια περίοδο, το όριο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο ήταν στα 9.202 €, που είναι πολύ κοντά στον ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:

Ο Εργοδότης

Σύμφωνα με την Φορολογική Νομοθεσία, με το ωφέλημα αυτό, τόσο ο εργοδότης, όσο και ο εργοδοτούμενος (στην περίπτωση που συνεισφέρει και ο ίδιος) έχουν φορολογικά οφέλη. Περαιτέρω:

ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:

PROVIDENT PLUS Employer.jpg

Λειτουργία Σχεδίου

Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικό του λογαριασμό, σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφει με τον εργοδότη, όπου συμφωνούνται:

Ο κάθε εργαζόμενος επιλέγει επενδυτικό ταμείο για τον λογαριασμό του, σύμφωνα με το επενδυτικό του προφίλ.

Το σχέδιο είναι ευέλικτο στις συνεισφορές, επενδυτικές επιλογές, διάρκεια, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάληψη ποσού για έκτακτες ανάγκες, μετά την πάροδο συγκεκριμένης διάρκειας λειτουργίας του.

ερώτημα για όλους | question for all

ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αν είχατε στη διάθεσή σας συνολικά μόνο €2,30 την ημέρα για επένδυση, πού θα τοποθετούσατε την επένδυση σας αυτή;

PRIME - PROVIDENT PLUS

Πάρε την προσωπική σου προσφορά

Θα εξετάσουμε τις πληροφορίες σου
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

PRIME - PROVIDENT PLUS (GR)