Λεωφ. Μεσόγης 17, Πάφος 8280, Κύπρος

Επενδυτικό Πρόγραμμα

Ειδικά σχεδιασμένο για φοροαπαλλαγή
TOP INSURANCE - PRIME ADVANTAGE

Αξιοποιήστε τις επενδυτικές μας επιλογές και ξενοιάστε με το επενδυτικό πρόγραμμα μας.

Η διασφάλιση του μελλοντικού βιοτικού σας επιπέδου, αλλά και η οικονομική ανεξαρτησία, μπορούν να σας εξασφαλίσουν μια πιο άνετη και ποιοτική ζωή!

Συμπληρώστε τη σύνταξη ή το εισόδημά σας με τα Συνταξιοδοτικά ή Αποταμιευτικά προγράμματα, που σχεδιάσαμε ειδικά για σας. Εμπιστευτείτε μας, και αντικρίστε με σιγουριά και ασφάλεια το μέλλον, ξεκινώντας απο σήμερα!

Με επίκεντρο τις επενδυτικές επιδιώξεις του σύγχρονου καταναλωτή για ένα ασφαλιστικό σχέδιο που να συνδυάζει τη δυνατότητα για υψηλές αποδόσεις και μέγιστη φοροαπαλλαγή, σχεδιάσαμε και παρέχουμε στην αγορά το Prime Advantage, ένα νέα ασφαλιστικό προϊόν συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης (Unit Linked).

Το Prime Advantage, είναι ένα Επενδυτικό Πρόγραμμα σχεδιασμένο να προσφέρει κάλυψη για θάνατο αποκλειστικά λόγω ατυχήματος, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα για μεγιστοποίηση του επενδυόμενου ποσού του ασφαλίστρου, αφού ελαχιστοποιούνται οι χρεώσεις που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη.

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα προσφέρεται τόσο στους καθόλα υγιείς καταναλωτές, όσο και στους καταναλωτές που λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγή.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Χαράλαμπο Αγαθαγγέλου, ενημερωθείτε για το Επενδυτικό μας Πρόγραμμα, και μάθετε για τις απόλυτα προσιτές τιμές των πακέτων μας!

Επενδυτικό Πρόγραμμα | Top Insurance

Κύρια χαρακτηριστικά του Prime Advantage:

Ασφαλιστική κάλυψη Θανάτου λόγω Ατυχήματος μέχρι €300.000
Μέγιστη ηλικία στην έναρξη τα 70 και στη λήξη τα 80
Προσιτά ελάχιστα ασφάλιστρα
Υψηλά ποσοστά επένδυσης μέχρι και 102% του επενδυόμενου ασφαλίστρου
∆υνατότητα μέγιστης φοροαπαλλαγής σύμφωνα με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή του κάθε ασφαλισμένου
Εγγυημένες Χαριστικές Μονάδες
Συμμετοχή των επενδυόμενων ασφαλίστρων σε οποιοδήποτε από τα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Prime Insurance
∆υνατότητα για αγορά επιπρόσθετων επενδυτικών μονάδων
∆υνατότητα πληθωριστικής αναπροσαρμογής
∆υνατότητα μηνιαίου, τριμηνιαίου, εξαμηνιαίου και ετήσιου τρόπου πληρωμής
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Το ωφέλημα αυτό καλύπτει τους κινδύνους της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου, που οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα.

Συχνές ερωτήσεις

Τα ασφάλιστρα που πληρώνω απαλλάσσονται από τον Φόρο Εισοδήματος;
Τα πληρωτέα ασφάλιστρα φοροαπαλλάσσονται κάτω υπό προϋποθέσεις: (α) Η φοροαπαλλαγή εξαρτάται από τον συντελεστή του οποίου φορολογείστε. (β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να είναι 15 φορές τα ετήσια ασφάλιστρα. Στα ασφάλιστρα που αφορούν την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη παραχωρείται έκπτωση από τον Φόρο Εισοδήματος μέχρι του ποσού ύψους 1.5% των αποδοχών. (γ) Τα πληρωτέα ασφάλιστρα μαζί με τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκεκριμένα Ταμεία Συντάξεων και Υγείας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος. (δ) Από το 2002 η ασφαλισμένη ζωή και ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι το ίδιο άτομο.

Λάβετε την προσφορά σας δωρεάν!

Μπορείτε να λάβετε την προσφορά σας πιο γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Δείτε επίσης Ασφάλεια Εισοδήματος

Το εισόδημα από την εργασία μας, αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας.

Επενδυτικό Πρόγραμμα