Λεωφ. Μεσόγης 17, Πάφος 8280, Κύπρος

Ασφάλεια Ζωής στην Κύπρο

Ειδικά σχεδιασμένο για φοροαπαλλαγή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ TOP INSURANCE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PRIME LIFE PLAN;

Το Prime Life Plan δεν είναι απλά ένα πλάνο για Ασφάλεια Ζωής. Είναι ένα μοναδικά ευέλικτο ασφαλιστικό σχέδιο ζωής, συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης, που επιτρέπει μετατροπές καθ’ όλη την διάρκειά του, ώστε να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις όπως αυτές μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα μπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση για προγραμματισμό κεφαλαίου σπουδών, για συσσώρευση κεφαλαίου εκτάκτων αναγκών, για σχεδιασμό πρόσθετου συνταξιοδοτικού εισοδήματος ή ακόμα και για σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος που πληρώνετε.

Η δυνατότητα του να πλαισιώνεται από μια σειρά πρόσθετων ωφελημάτων δίνει το δικαίωμα στον Ασφαλισμένο να δημιουργήσει μια σφαιρική ασπίδα προστασίας από τους πιο συνηθισμένους μέχρι και τους πιο επαχθείς κινδύνους που ο καθένας μας διατρέχει.

Το πιο ουσιαστικό ίσως χαρακτηριστικό της επενδυτικής του φύσης είναι η επιλογή του Ασφαλισμένου να μετακινείται εύκολα στα διάφορα ταμεία που η Prime διαθέτει, ώστε να προστατεύει την επένδυση του από δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της αγοράς ή να επιδιώκει υψηλές αποδόσεις όταν κρίνει ότι οι προοπτικές της αγοράς είναι θετικές.
Προϋποθέσεις ένταξης στο σχέδιο είναι να είστε 2 – 65 ετών, να έχετε μια γενικά καλή κατάσταση υγείας και να μπορείτε να πληρώνετε το ελάχιστο ποσό των €55 μηνιαίως ή €550 ετησίως.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Χαράλαμπο Αγαθαγγέλου στη Πάφο, ενημερωθείτε για την Ασφάλεια Ζωής που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, και μάθετε για τις απόλυτα προσιτές τιμές των πακέτων μας! 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Στην πιο απλή του μορφή, το Prime Life Plan σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη ζωής στο ύψος που εσείς επιλέγετε, ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και τα πιο κάτω συμπληρωματικά ωφελήματα ζωής, υγείας και ατυχημάτων που διαθέτει η Prime, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλιστικό σχέδιο απόλυτα προσαρμοσμένο στις δικές σας προσωπικές ασφαλιστικές ανάγκες:

 • Επιπρόσθετη Κάλυψη Ζωής
 • Ευρεία νοσοκομειακή κάλυψη – Medisyn
 • Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Επαγγελματική Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Θάνατος από Ατύχημα
 • Θάνατος ή Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Ιατρικά Έξοδα από Ατύχημα
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα
 • Ασφάλεια Εισοδήματος

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Με την Ασφάλεια Ζωής – Prime Life Plan, έχετε δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερα επενδυτικά ταμεία, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επενδυτικών προσδοκιών:

- PrimeSAFETY

Απευθύνεται σε άτομα που δεν αρέσκονται στον επενδυτικό κίνδυνο. Η Prime Insurance εγγυάται ότι η τιμή εξαργύρωσης του ταμείου αυτού, δεν θα είναι ποτέ μικρότερη από την αμέσως προηγούμενη.

- PrimeDISCIPLINED

Απευθύνεται σε άτομα που επιλέγουν επενδύσεις χαμηλού κινδύνου.

- PrimeBALANCED

Απευθύνεται σε όσους προτιμούν μέτριο κίνδυνο με αντάλλαγμα τις πιθανές υψηλότερες μεσο-μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

- PrimeAGGRESSIVE

Απευθύνεται σε όσους είναι έτοιμοι να επωμιστούν υψηλό κίνδυνο με αντάλλαγμα τις πιθανές υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ PRIME LIFE PLAN;

• ∆υνατότητα διάρκειας 10 – 45 χρόνια
• Ηλικία εισόδου 2 – 65 ετών
• Ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο €55
• Ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη €2000
• ∆υνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής ασφαλίστρου και κεφαλαίου 2 – 7%
• ∆υνατότητα συμμετοχής και μετακίνησης σε οποιοδήποτε ταμείο της εταιρείας

ΕΧΩ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ;

• 102% επένδυση όταν το ετήσιο ασφάλιστρο είναι άνω των €1700
• 101% επένδυση όταν το ετήσιο ασφάλιστρο είναι €1000 – €1700
•0,75%χαριστικέςμονάδεςστην5ηκαικάθεεπόμενηεπέτειο επί του συνόλου των πιστωμένων στο ασφαλιστήριο μονάδων ανεξαρτήτως του ασφαλίστρου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ;

Εάν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω σας ενδιαφέρουν και είστε σήμερα υγιής τότε το Prime Life Plan σίγουρα απευθύνεται και σε σας:

• ∆υνατότητα δημιουργίας ενός πακέτου ασφαλιστικής προστασίας για εσάς και την οικογένειά σας, απόλυτα προσαρμοσμένου στις δικές σας ειδικές ανάγκες και δυνατότητες
• Συγκέντρωση κεφαλαίου για έκτακτες ανάγκες
• Προγραμματισμό για συσσώρευση κεφαλαίων για σπουδές
• Συμπλήρωμα συνταξιοδοτικού εισοδήματος
• Μείωση φόρου εισοδήματος
• ∆υνατότητα υψηλών αποδόσεων

Εναλλακτικά Επενδυτικά Σχέδια

Prime Choice Plan

Το Prime Choice Plan είναι ένα ευέλικτο Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο Ισόβιας Ασφάλισης συνδεδεμένο με μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit-linked). Κύριος στόχος του σχεδίου είναι να δώσει την ευκαιρία / επιλογή στον πελάτη της Prime να δημιουργήσει έναν συνδυασμό επένδυσης και ασφαλιστικής κάλυψης εφ’ όρου ζωής με συγκριτικά μικρότερο συνολικό ασφάλιστρο ως το βασικό σχέδιο στο οποίο μπορεί να προστεθεί η κάρτα νοσηλείας και όλα τα συμπληρωματικά ωφελήματα.
 
 • Στην εικοστή (20η) επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο κατανέμονται στο Ασφαλιστήριο ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων (χαριστικές μονάδες), ο οποίος καθορίζεται ως ένα ποσοστό επί τοις εκατόν των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες είναι τότε πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα και είναι εγγυημένο.
 • Με το PRIME Choice Plan ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα επενδυτικά ταμεία που διαθέτει η Εταιρεία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Τα Συμπληρωματικά Ωφελήματα που προσφέρει η Εταιρεία μπορούν να επιλεγούν και να συμπεριληφθούν στο Βασικό Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που συμβεί το ασφαλισμένο γεγονός, αποτελούν επιπρόσθετες καλύψεις και πληρώνονται είτε ταυτόχρονα με το βασικό ωφέλημα είτε ξεχωριστά, νοουμένου ότι το βασικό ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ.

Απλή Ασφάλεια Ζωής
Θάνατος από Ατύχημα
Θάνατος και Διαρκής Ανικανότητα από Ατύχημα
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων του Συμβαλλομένου
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών
Ασφάλεια Εισοδήματος
Ιατρικά Έξοδα από ατύχημα
Νοσοκομειακό Επίδομα
Κάρτα Νοσηλείας MEDIσυν

Συχνές ερωτήσεις

Τα ασφάλιστρα που πληρώνω απαλλάσσονται από τον Φόρο Εισοδήματος;
Τα πληρωτέα ασφάλιστρα φοροαπαλλάσσονται κάτω υπό προϋποθέσεις: (α) Η φοροαπαλλαγή εξαρτάται από τον συντελεστή του οποίου φορολογείστε. (β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να είναι 15 φορές τα ετήσια ασφάλιστρα. Στα ασφάλιστρα που αφορούν την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη παραχωρείται έκπτωση από τον Φόρο Εισοδήματος μέχρι του ποσού ύψους 1.5% των αποδοχών. (γ) Τα πληρωτέα ασφάλιστρα μαζί με τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκεκριμένα Ταμεία Συντάξεων και Υγείας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος. (δ) Από το 2002 η ασφαλισμένη ζωή και ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι το ίδιο άτομο.

Λάβετε την προσφορά σας δωρεάν!

Μπορείτε να λάβετε την προσφορά σας πιο γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Γνωρίστε το Prime Advantage

Το δημοφιλέστερο επενδυτικό μας πρόγραμμα με δυνατότητα μέγιστης φοροαπαλλαγής.

ασφάλεια ζωής