Λεωφ. Μεσόγης 17, Πάφος 8280, Κύπρος

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδοτών

Ειδικά σχεδιασμένο για φοροαπαλλαγή
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Κυπριακή Νομοθεσία

Σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται ότι όλοι οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωμένοι (από 01/11/1997) να διαθέτουν Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδοτών με ασφαλιστική κάλυψη σε εξουσιοδοτημένη και αδειοδοτημένη Ασφαλιστική Εταιρεία, κατά την ευθύνη τους σε περίπτωση ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας που αντιμετώπισε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους του, και που μπορεί να προκλήθηκε από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στον εργοδότη του.

Τι καλύπτει η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδοτών;

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που απαιτούνται βάσει του νόμου είναι τα ακόλουθα:

  • Όριο για κάθε εργαζόμενο €160.000
  • Όριο ανά εκδήλωση ή σειρά εκδηλώσεων €3.415.000
  • Συνολικό όριο για κάθε περίοδο ασφάλισης €5.125.000

Τα παραπάνω όρια αποζημίωσης μπορεί να μην επαρκούν δεδομένων των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων και αποζημιώσεων που χορηγούνται αυτήν τη στιγμή, επομένως προσφέρουμε τη δυνατότητα αύξησης των ορίων αποζημίωσης υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο και προσφέρουμε τέτοια αυξημένα όρια για να ικανοποιήσουμε τον εργοδότη .

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδοτών | Top Insurance

Λάβετε την προσφορά σας δωρεάν!

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Χαράλαμπο Αγαθαγγέλου, ενημερωθείτε για την Ασφάλεια που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, και μάθετε για τις απόλυτα ελκυστικές τιμές των πακέτων μας!

Γνωρίστε το BUSINESS STAR

Ολοκληρωμένη ασφάλιση που καλύπτει κινδύνους της καθημερινότητας, που σχετίζονται με την επιχεiρηση σας!

ασφάλεια ευθύνης εργοδοτών